ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost JK Education s.r.o., se sídlem Praha 4, Svatoslavova 333/4, PSČ 140 00, IČ: 015 55 804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 78395) a společnost PHG servis s.r.o., se sídlem Praha 4, Svatoslavova 333/4, PSČ 140 00, IČ: 049 19 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 255206) (dále též „zprostředkovatelé“) každá samostatně jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, případně jiný právní předpis derogující a nahrazující aktuální právní úpravou těchto otázek, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování studia na našich zahraničních partnerských škol v USA, Kanadě a Velké Británii, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí studijních nabídek mé osobě.
 • Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím formulářů, dotazníků či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovateli, případně další údaje, které vzniknou z jejich vlastní činnosti na základě mého jednání.
  • Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje a informace týkající se mé osoby (maximálně v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, telefon, e-mail, bydliště), a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou dotazníku nebo formuláře včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém rozhovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).
  • Cookies ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména malé soubory ve mém počítači sloužící k identifikaci uživatelů, které zprostředkovatelé využívají pro účely zlepšení svých on-line služeb. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies mohu omezit v nastavení mého prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.
 • Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním studia na partnerských zahraničních školách může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování studia na partnerských zahraničních školách zprostředkovateli.
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u každého ze zprostředkovatelů.
 • Osobní údaje budou předány třetím osobám – zahraničním školám, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření smlouvy o studiu.
 • Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď zprostředkovateli, nebo smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti s využitím technických i organizačních opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení dat jsou také pravidelně kontrolovány.
 • Při zpracování údajů zprostředkovatel v plné míře využívá možností pseudonymizace a anonymizace, abych co nejvíce posílil jejich zabezpečení.
 • Nad svými osobními údaji neztrácím kontrolu. Mohu k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat mám také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
 • V případě prodeje, fúze nebo likvidace si zprostředkovatel vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
 • Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.

Napsali o nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.